Konsolideringstider

SKN001143
Direktionen, S-bolagen
S-Bolagens direktion. Från vänster Axel Roos (Svea), Gunnar Kalderén (chef för Skandias utlandsverksamhet), Pehr Gyllenhammar (Skandia) och Eric Andersson (Skåne).
Period: 1962-1964 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001143
SKN001218
Logotyp, S-bolagen
Logotyp för S-bolagen (Skandia, Svea och Skåne).
Period: 1961-1965 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001218
SKN001291
S-bolagen, skylt plockas ned
Skylten "S-bolagen Försäkring" plockas ned från Mynttorget.
Period: 1963-1965 | Plats: Mynttorget 1, Stockholm | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001291
SKN002204
Förbrödramiddag Skandia-Thule
Från middag i samband med samgåendet av Skandia och Thule. Till vänster Pehr Gyllenhammar (Skandias vd 1961-1969) och till höger Alvar Lindencrona (Thules vd 1947-1964).
Period: 1963 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN002204