Människorna: Personal och profiler

Personalen har alltid varit Skandias viktigaste tillgång. Därför har bolaget genom åren uppmuntrat och stött en mängd olika aktiviteter. Idrottsföreningen har sina rötter i 1930-talet och konstklubben bildades under det kommande årtiondet. Mångkampen, där alla anställda i demokratisk ordning tävlade sida vid sida i vitt skilda grenar, var ett mycket populärt inslag. Men arbetet var inte enbart ett nöje. Det skulle bedrivas rationellt och effektivt också. Detta var kontorshuset på Sveavägen 44 tidens mest talande exempel på.

Mångsidiga medarbetare

Mångsidiga medarbetare

Hos Skandia finns många personer som lämnat avtryck utanför yrket.

1911

Under 25 år, hade Skandia en och samma styrelseordförande, en man aktiv på en mängd samhällsområden.

Ni där! - eller Hej Du?

Ni där! - eller Hej Du?

Osäkerheten om hur man ska tilltala en person kan leda till de mest slingrande ordföljder och böjningar.

1984

Lördagen den 3 mars 1984 sände SVT:s Rapport ett helt unikt inslag – med Skandiaanknytning.

Kvinnorna på Skandia

Kvinnorna på Skandia

Den första kvinnan anställdes på Skandia redan 1857.

Beräknande aktuarier

Beräknande aktuarier

Skandias första aktuarie var matematikprofessor från Uppsala.

1921

Det första organiserade ombudsmötet arrangeras - agenterna var tidigt Skandias främsta kundkontakt.

Kontorselevskolan

Kontorselevskolan

Skandias kontorselevskola för unga kvinnor startade 1939.

1961

När Thule invigde sin nya hypermoderna datorhall var det en av Europas största.

Rekreation och nöje

Rekreation och nöje

I mångkampen tävlade kontorister och direktörer sida vid sida.

Från rationellt till grönt kontor

Från rationellt till grönt kontor

På drygt 150 år har Skandia bara flyttat sitt huvudkontor två gånger.

Publikationer för personalen

Publikationer för personalen

Skandias första personaltidning såg dagens ljus 1906.

Mångsidiga medarbetare

Mångsidiga medarbetare

Hos Skandia finns många personer som lämnat avtryck utanför yrket.

1911

Under 25 år, hade Skandia en och samma styrelseordförande, en man aktiv på en mängd samhällsområden.

Ni där! - eller Hej Du?

Ni där! - eller Hej Du?

Osäkerheten om hur man ska tilltala en person kan leda till de mest slingrande ordföljder och böjningar.

1984

Lördagen den 3 mars 1984 sände SVT:s Rapport ett helt unikt inslag – med Skandiaanknytning.

Kvinnorna på Skandia

Kvinnorna på Skandia

Den första kvinnan anställdes på Skandia redan 1857.

Beräknande aktuarier

Beräknande aktuarier

Skandias första aktuarie var matematikprofessor från Uppsala.

1921

Det första organiserade ombudsmötet arrangeras - agenterna var tidigt Skandias främsta kundkontakt.

Kontorselevskolan

Kontorselevskolan

Skandias kontorselevskola för unga kvinnor startade 1939.

1961

När Thule invigde sin nya hypermoderna datorhall var det en av Europas största.

Rekreation och nöje

Rekreation och nöje

I mångkampen tävlade kontorister och direktörer sida vid sida.

Från rationellt till grönt kontor

Från rationellt till grönt kontor

På drygt 150 år har Skandia bara flyttat sitt huvudkontor två gånger.

Publikationer för personalen

Publikationer för personalen

Skandias första personaltidning såg dagens ljus 1906.