Thulegruppen

SKN002006
Liv-Thule, prospekt
Prospekt för livförsäkring, Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule.
Period: 1898 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN002006
SKN002351
Annons, Thule-Gruppen
Annons från Thule-Gruppen med logotyper för bolag förvärvade av Thule 1929 och 1932.
Period: 1934 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN002351
SKN007221
Logotyp, Skandinavien
Logotyp för Brand- och Olycksfallförsäkringsaktiebolaget Skandinavien.
Period: 1926 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007221
SKN007227
Brandförsäkringsbrev, Brand-Victoria
Brandförsäkringsbrev i form av ett litet kort, från Brandförsäkrings Aktiebolaget Victoria.
Period: 1933 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007227
SKN007245
Logotyp, Brand-Norrland
Logotyp för Brandförsäkrings-Aktiebolaget Norrland.
Period: 1902 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007245
SKN007254
Logotyp, Njord
Logotyp för Återförsäkrings-Aktiebolaget Njord. Ur Styrelsens berättelse för år 1934.
Period: 1934 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007254
SKN007260
Logotyp, Liv-Thule
Logotyp för Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule.
Period: 1894 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007260
SKN007274
Logotyp, Thulebolagen
Logotyp för Thulebolagen, Liv-Thule, Brand-Victoria, Norrland, Skandinavien.
Period: 1937 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007274
SKN007288
Logotyp, Nordpolen
Logotyp för Lifförsäkrings-Aktiebolaget Nordpolen.
Period: 1910 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007288
SKN007291
Logotyp, Vasa
Baksidan av prospekt från Lif- och Sjukförsäkringsbolaget Vasa.
Period: 1912 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007291